کمپانی‌ سیوون‌‌ seawonmt

کمپانی‌ سیوون‌‌ کره‌ جنوبی‌ در‌ نوامبر‌ سال 2008‌ برای‌ تقویت‌ صنعت‌ پزشکی‌ تاسیس‌ شد‌ و‌ از‌ زمان‌ تاسیس‌ بیشترین‌ رویکرد ‌این‌ کمپانی‌ در‌ محور‌ زندگی‌ سالم‌ برای‌ مشتریان‌ خود‌ بوده‌ است‌، شرکت‌ پارت‌ ایمن‌ طب‌ با‌ مجوز‌ رسمی‌ از ‎‌وزارت‌ بهداشت‌ نماینده‌ انحصاری‌ کیت‌  های‌ پی‌آر‌ پی‌ از‌ این‌ کمپانی‌ می‌باشد.

seawonmt