پرسش و پاسخ های متداول

دامنه مشتریان مستقیم محصولات فدر از شرکت پارت ایمن طب چه عواملی می باشد؟

کلیه نمایندگان رسمی و معتبر و مراکز درمانی می باشد.

نحوه استعلام و اصالت نمایندگی شرکت پارت ایمن طب چگونه بررسی شود؟

از طریق سایت آیمد (اداره کل تجهيزات پزشکی) به آدرس اینترنتی http://imed.ir میتوانید اصالت نمایندگی شرکت پارت ایمن طب را بررسی کنید.

تنها نماینده انحصاری و قانونی محصولات کمپانی فدر در ایران چه نام دارد؟

شرکت پارت ایمن طب

نحوه ی تشخیص اصالت کالای اصلی شرکت به چه صورت می باشد؟

تماماٌ وکیوم شده و با هولوگرام و برچسب اصالت شرکت پارت ایمن طب

تخصص و فعالیت کمپانی فدر ژاپن در چه زمینه ای می باشد؟

در زمینه های پاتولوژی / هیستولوژی / افتالمولوژی / میکروسرجی / جراحی / عمومی می باشد.

تیغ های کمپانی فدر بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟

با توجه به نوع برش،نوع بافت مورد نظردستگاه، طبقه بندی می شود.

آیا تیغ های میکروتوم کمپانی فدر تاریخ انقضاء دارند؟

با رعایت شرایط نگهداری، تاریخ انقضاء ندارد.

تعداد برش تیغ های میکروتوم چه تعداد می باشد؟

بین 70 تا 120 برش برای هر عدد تیغ میکروتوم

آیا امکان پرداخت اقساطی وجود دارد؟

با توجه به وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی در کشور، پرداخت اقساطی امکان پذیر نمی باشد.