سوالات پرتکراری که همکاران یا مراکز از ما پرسیدند...

کلیه نمایندگان رسمی و معتبر و مراکز درمانی می باشد.

از طریق سایت آیمد (اداره کل تجهيزات پزشکی) به آدرس اینترنتی http://imed.ir میتوانید اصالت نمایندگی شرکت پارت ایمن طب را بررسی کنید.

شرکت پارت ایمن طب

تماماٌ وکیوم شده و با هولوگرام و برچسب اصالت شرکت پارت ایمن طب

در زمینه های پاتولوژی / هیستولوژی / افتالمولوژی / میکروسرجی / جراحی / عمومی می باشد.

با توجه به نوع برش،نوع بافت مورد نظردستگاه، طبقه بندی می شود.

با رعایت شرایط نگهداری، تاریخ انقضاء ندارد.

بین 70 تا 120 برش برای هر عدد تیغ میکروتوم

با توجه به وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی در کشور، پرداخت اقساطی امکان پذیر نمی باشد.