محصولی از کمپانی سیوون میباشد و از ویژگی های زیر برخودار است:
  1. روش کار آسان  و دقت بالا در جدا سازی پلاکت ها
  2. روشی مناسب برای درمان و قیمت در مقابل هزینه های دارو و فیزیوتراپی
  3. روشی بی خطر و بدون حساسیت
  4. کل فرآیند در مسیر کاملا بسته بدون دخالت عوامل عفونت صورت میگیرد
kit