ویژگی های دسته تیغ F 80-mini
  1. استفاده بهینه از تیغ های میکروتوم
  2. طول دسته تیغ 80 میلی متر
  3. قابل استفاده برای تیغ های Low profile
  4. نصب سریع و آسان تیغ های میکروتوم
دسته تیغ F80MINI