ویژگی های دسته تیغ F 80-HL
  1. قابل استفاده برای تیغ های Low profile و High profile
  2. نصب سریع و به صورت گیره ای
  3. استفاده بهینه از تیغ های میکروتوم
  4. طول دسته تیغ 64.5 میلی متر می باشد.
F80-HL