ویژگی های دسته تیغ F 130-P
  1. مقاوم در برابر حرارت
  2. دارای حفاظ جهت نگه داری تیغ میکروتوم
  3. دارای تیغ مخصوص از جنس کربن
  4. طول دسته تیغ 260 میلی متر
F-130-P