آدرس شرکت: تهـران، نرسیده به خیابان استاد حسن بنا شمالی، خیابان حسینی، کوچه زندی (نوری)، پلاک ۲۵، طبقه ۲، واحد ۸